20. Johanna Antje Meima

In februari 2009 publiceerde The Herald, editie Everett, onderstaand, door mij vertaald, In Memoriam. Het plaatsen van een In Memoriam van overleden plaatsgenoten is in de Verenigde Staten gebruikelijk. Op 23 februari 2009 is Johanna Antje Meima heengegaan om bij haar Heer te zijn. Zij werd geboren op een boerderij bij Sultan, Washington, uit Nederlandse … [Read more…]

19. Grietje Reinen van Nes

Rijsoord 16 Januari 1900 Geliefde zuster en Zwager! Daar vader het zakelijk nogal druk heeft heb ik de pen maar eens opgevat om u eenige letteren te berichten. Als Grietje Reinen van Nes dit schrijft, is ze bijna achttien jaar oud. Ze woont in Rijsoord met haar vader en moeder, haar zus Beth (27) en … [Read more…]

18. Emigreren 3

Ruim twee jaar geleden meldde zich per email bij Martijn een zekere Dave Schuster. Hij bleek een achterkleinzoon te zijn van Piet Meima en Lina Bult: de oudste broer van opa Garmt en zijn  vrouw. Het daarop volgend contact tussen Dave en zijn tante Johanna, dochter van Piet en Lina’s dochter Margareth Meima, en mij … [Read more…]

17. Familiereünie

…  dat wij elkander weer in gezondheid mochten ontmoeten en dat wij  het goede van elkander mochten vernemen… Noordwijk 2010. Na weet ik hoeveel jaren zonder: dit jaar weer pinksteren in de Ossewa in Noordwijk aan Zee met een heleboel Meima’s van vier generaties. Wat was er altijd zo leuk aan “Noordwijk”? Het strand natuurlijk: … [Read more…]

16. Emigreren 2

Harmannus Meima, de jongste broer van opa Garmt, reist in 1906 naar de Verenigde Staten: naar zijn cousin “G. v. Hof” in Snohomish, Washington. Op 3 februari 1911 reist hij opnieuw de Verenigde Staten binnen, nu met zijn vrouw Boukje.Ook deze keer geeft hij als bestemming op Snohomish, maar deze keer zijn cousin R. Roetcisoender. … [Read more…]

15. Witske

Het kwam heel veel voor vroeger. Dienstmeisjes die zwanger raakten: van de heer des huizes, of van de zoon. En dan weggestuurd werden alsof zij iets schandelijks hadden gedaan. In heel wat streekromans wordt het uitgewerkt. Het kwam voor in de stad en op het platteland. Ook op het Groninger platteland, waar de hereboeren heersten … [Read more…]

14. Emigreren 1

De oudste en de jongste broer van onze opa Garmt, Pieter en Harmannus, emigreerden in 1911 naar de Verenigde Staten van Amerika. Hebben vader Klaas en moeder Johanna dat als dramatisch ervaren? Ze zouden hun kinderen met hún kinderen naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zien. En vermoedelijk hebben de twee broers elkaar ook nooit weergezien: … [Read more…]

13. De broers van de bakker

Het gezin van korenschipper/broodbakker Pieter Klaassen Meima (gedoopt 23 september 1798 in Thesinge) en Korneliske (ook wel: Knelske) Klaassen Bos (gedoopt 25 april 1802 in Pieterburen) te Bedum telde vier zonen: Klaas, geboren 23 juni 1833, Harmannus, geboren op 4 september 1836, Jan, geboren 19 februari 1838 en Willem, geboren 14 september 1846. Daarvoor, op … [Read more…]

12. Waarom schrijven wij?

Opvallend veel Meima’s schrijven. Althans zo lijkt het mij. Onze overgrootvader, de bakker in Winsum, kon lezen en schrijven. Hij schreef in zijn bijbel de belangrijke dingen van zijn leven: de huwelijken, de geboorten, het sterven. Hoeveel verder zijn schrijfdrift ging weet ik niet. Onze opa Garmt schreef een heleboel: onder andere drie boeken bij … [Read more…]

11. Een vooroorlogse zaterdagavond in huize Meima

Deze keer een kijkje in de woonkamer van de H.W. Mesdagstraat 7A op een zaterdagavond bijna achtenzestig jaar geleden. In het huis, een bovenwoning recht tegenover de Kweekschool met den Bijbel waarvan opa directeur was, wonen opa Garmt en oma Grietje, opa’s moeder Johanna Meima-Danhof (87 jaar oud en sinds 1921 weduwe), hun dochter Marie … [Read more…]

10. In memoriam: Dick Koebrugge

Lieve Dick, Je was onze oudste neef, het eerste kleinkind van onze opa Garmt en oma Grietje. Vier generaties: opoe Johanna Danhof, opa Garmt Meima, tante Wim en baby Dick Koebrugge Geboren op 28 juli 1931 in Groningen, oudste kind van tante Wim en oom Bram. Je kreeg twee zusjes en een broertje: Greet, Ap … [Read more…]

9. Onze goudgele grens

Deze keer een gastkroniek: onze oom Mans Meima heeft de onderstaande impressie geschreven in het kader van een cursus “schrijf je autobiografie”. Onze goudgele grens. “Juich ik aan het vlakke strand: ‘k heb U lief, mijn Nederland!” Zo eindigt de ode aan onze duin- en strandkust. Wij hebben iets met dat strand als familie. Als … [Read more…]

8. Brief aan opa

Lieve opa Garmt, Je was al elf jaar (hé, eigenlijk nog maar elf jaar) dood toen ik geboren werd. En als je nog geleefd had, had ik vast geen “je” tegen je mogen zeggen… Ik heb je eigenlijk nooit gemist: ik trof bij mijn geboorte de wereld, mijn wereld, aan zonder jou, dus dat was … [Read more…]

7. Oom Piet 2

En dan komt de oorlog. Piet was in Nederland al in dienst geweest. Op 7 december 1941 valt Japan Pearl Harbour aan en landen er Japanse troepen in Thailand en op Malakka. De oorlog die in Europa woedt is daarmee uitgebreid tot Azië en dus ook Nederlands Indië. De broers Piet, Reinholt en Jos worden … [Read more…]

6. Oom Piet 1

Piet Meima, juni 1939 Wat weet ik van oom Piet? (met dank aan vooral Mans voor zijn herinneringen). Om te beginnen is het vandaag, donderdag 21 december 2006, zijn 95ste geboortedag! Pieter Meima werd geboren op 21 december 1911 in Groningen, het vijfde kind, de derde zoon, van opa Garmt en oma Grietje. Volgens de … [Read more…]

5. Bijzondere oude namen

Bijzondere oude namen zitten er in onze familie: Garmt en Reinholt. Dat zijn de namen die van de Danhof-kant komen. Via Johanna Danhof, de bakkersvrouw, onze overgrootmoeder. De stamboom van de familie Danhof is uitgezocht tot halverwege de 17e eeuw! (www.reenders.com/harmdan.shtml) Harmen Dan werd geboren in Lippe, Duitsland, rond 1655. De naam van zijn vrouw … [Read more…]

4. Familie van familie

Leuk, dat graven in stambomen, in familiegeschiedenis. En je komt van het één in het ander. Voor je het weet zit je uren achter de computer. Genlias, Ellis Island, gewoon Google. Je begint met zoeken naar familie – en dan familie van familie – en dan familie van familie van familie…. Zo bleken we nog … [Read more…]

3. Bakker in Winsum

“Mijn grootvader was bakker in Winsum”. Mijn vader vertelde daar vaak over. Jammer dat ik niet beter geluisterd en meer gevraagd heb. Hij fietste er “als kwajongen” heen met broer Klaas. Die bakker zat trouwens wel met z’n neus overal bovenop. Twee boeken brachten in dat opzicht verrassende informatie aan het licht: “Gereformeerde kerk van … [Read more…]

2. Bakkershanden en Danhof-benen

Onze overgrootvader Klaas Pieters Meima was bakker. Hoe zou hij daar zo bij gekomen zijn? In de archieven wordt als het beroep van zijn vader Pieter Klaasen ook “broodbakker” opgetekend. Ook wordt van hem wel “koornschipper” vermeld en dat was zeker het beroep van Klaas’grootvader, die net als hij Klaas Pieters Meima heette. Het werken … [Read more…]

1. Klaas, Johanna en de anderen

In Winsum ligt een klein kerkhof, net buiten het dorp. In de eerste rij, onder de nummers vier en vijf, liggen onze overgrootouders begraven: Klaas Pieters Meima en Johanna Meima-Danhof. Klaas stierf in 1923, 88 jaar oud en Johanna, zijn derde vrouw, volgde hem 18 jaar later, 89 jaar oud. Klaas Pieters Meima werd geboren … [Read more…]

0. De familiekronieken

Marijke van Kees van Garmt van Klaas van Pieter van Klaas van Peter van Jacob. Meima’s vanaf 1811/12. Daarvoor Peter Klaasen, Klaas Jacobs. En de vrouwen verdwijnen na een generatie weer uit beeld. Ik heb er plezier in om op het net, in boeken, op begraafplaatsen en wie weet binnenkort in archieven te speuren naar … [Read more…]